Staż

I. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada środki finansowe na organizację miejsc stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków:

1. Środków Dodatkowych Funduszu Pracy dla osób wieku powyżej 50 roku życia:

Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  nie korzystały z tej formy wsparcia.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu dla w/w osób jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 1 miesiąca.

2. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

Grupę docelową w ramach w/w programu stanowią osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, z ustalonym II profilem pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w programu jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada środki finansowe na organizację miejsc stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanych ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH:

Na staż mogą zostać skierowane osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 50% osób skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce: „Instrumenty rynku pracy” oraz siedzibie Urzędu – pokój 11 i 13.

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie PUP, w pokoju nr 19.

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne poszukujące pracy skierowane do odbycia stażu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania zwrotu kosztów zamieszczone są na wniosku o zwrot kosztów przejazdu. Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zamknij
Proszę czekać... Proszę czekać...