Staż

I. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu, finansowanych ze Środków Dodatkowych Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia:

Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie korzystały z tej formy wsparcia.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu dla w/w osób jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 1 miesiąca.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że posiada środki finansowe na organizację miejsc stażu dla:

 1. Osób bezrobotnych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: 

Grupę docelową w ramach w/w programu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (tzw. młodzież NEET) a także nie odbywały wcześniej stażu i nie posiadają doświadczenia zawodowego.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w programu jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 50% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.

2.  Osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanych ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Na staż mogą zostać skierowane osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 50% osób skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy.

3. Osób bezrobotnych w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

Grupę docelową w ramach w/w programu stanowią osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lub., w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w programu jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na okres co najmniej 3 miesięcy.


 Termin naboru wniosków: do wyczerpania limitu środków zabezpieczonego na realizację   w/w formy wsparcia.

Formularze wniosków dostepne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce: "Instrumenty rynku pracy" oraz siedzibie Urzędu - pokój 11 i 13.

 Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie PUP, pokój nr 19.

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne poszukujące pracy skierowane do odbycia stażu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania zwrotu kosztów zamieszczone są na wniosku o zwrot kosztów przejazdu.


 Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zamknij
Proszę czekać... Proszę czekać...