Staż

I. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla osób bezrobotnych, finansowanych ze środków:

 

1. PROGRAMU REGIONALNEGO:

 

Ze względu na określone w programie kryteria dostępu na staż będą kierowane osoby bezrobotne w wieku od 30 do 50 roku życia zamieszkujące obszary wiejskie na terenie powiatu tomaszowskiego, które nie posiadają doświadczenia zawodowego wynoszącego co najmniej 6 miesięcy i nie odbywały wcześniej stażu.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu jest zagwarantowanie zatrudnienia po zakończonym stażu dla 70% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, na okres co najmniej
3 miesięcy.


2. PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:

 

Grupę docelową w ramach w/w programu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (tzw. młodzież NEET), nie posiadają doświadczenia zawodowego wynoszącego co najmniej 6 miesięcy i nie odbywały wcześniej stażu oraz posiadają kwalifikacje lub ukończyły szkolenie zgodne z kierunkiem wnioskowanego miejsca stażu.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w programu jest zagwarantowanie zatrudnienia po zakończonym stażu dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, na okres co najmniej 3 miesięcy.


3. FUNDUSZU PRACY:

 

W ramach w/w środków na staż będą kierowane osoby bezrobotne które nie odbywały wcześniej stażu i nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz posiadają kwalifikacje lub ukończone szkolenie zgodne z kierunkiem wnioskowanego miejsca stażu.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w środków jest zagwarantowanie zatrudnienia po zakończonym stażu dla 70% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o organizację miejsc stażu w ramach w/w środków pod warunkiem zagwarantowania zatrudnienia po zakończonym stażu dla co najmniej 50 % osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu w ramach umowy o pracę, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, na okres co najmniej
3 miesięcy.

 

4. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

 

Grupę docelową w ramach w/w programu stanowią osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim, z ustalonym II profilem pomocy.

Warunkiem zorganizowania miejsca stażu w ramach w/w programu jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 50% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu, w ramach umowy o pracę, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, na okres co najmniej
3 miesięcy.

 

Termin naboru wniosków do wyżej wskazanych programów: do wyczerpania limitu środków zabezpieczonego na realizację tej formy wsparcia.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie miejsc stażu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych bez obowiązku gwarancji zatrudnienia, finansowanych ze środków algorytmu Funduszu Pracy. Termin składania wniosków o zorganizowanie stażu do dnia 11.03.2016r. Limit miejsc stażu dla każdej jednostki - 1 osoba.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce: „Instrumenty rynku pracy” oraz siedzibie Urzędu – pokój 3, 11 i 13.

Kompletne, czytelnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy składać w sekretariacie PUP, w pokoju nr 19.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
84 666-02-03, 84 666-02-11, 84 666-02-13 lub infolinia dla klientów urzędów pracy – 19524.

 

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że osoby bezrobotne skierowane do odbycia stażu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania zwrotu kosztów zamieszczone są na wniosku o zwrot kosztów przejazdu. Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zamknij
Proszę czekać... Proszę czekać...