Staż

Zmiana warunków w prowadzonym naborze wniosków na organizację miejsc stażu.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że z dniem 12.03.2014 roku zmianie uległy warunki naboru wniosków na organizację miejsc stażu  w następujący sposób:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim prowadzi  nabór wniosków na staże finansowane ze środków:

1. EFS w ramach PO KL Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

 

Ze względu na określone w projekcie kryteria dostępu, które Powiatowy Urząd Pracy musi spełnić, na organizowane miejsca stażu kierowane będą osoby bezrobotne, które wcześniej nie korzystały z form wsparcia finansowanych ze środków w/w programu.

 

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, oprócz spełnienia warunków formalnych, jest zagwarantowanie zatrudnienia dla minimum 50% osób skierowanych do odbycia stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w ramach których pracodawca zagwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej równorzędny.

  

2. Funduszu Pracy  dla osób bezrobotnych spełniających kryteria  określone w „Zasadach organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim miejsc odbywania stażu w ramach środków Funduszu Pracy u Organizatora stażu”.

 

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, oprócz spełnienia warunków formalnych, jest zagwarantowanie zatrudnienia dla minimum 50% osób skierowanych do odbycia stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w ramach których pracodawca zagwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej równorzędny.

  

Termin naboru wniosków: od 13.03.2014 do wyczerpania limitu środków zabezpieczonego na realizację tej formy wsparcia.

 

3. środków dodatkowych Funduszu Pracy dla osób do 25 roku życia.

 

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, oprócz spełnienia warunków formalnych, jest zagwarantowanie zatrudnienia dla 100% osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu na umowę o pracę w co najmniej połowie wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

 

Termin naboru wniosków: od 05.06.2014 do wyczerpania limitu środków zabezpieczonego na realizację tej formy wsparcia.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie PUP w pokoju nr 19

 

Dodatkowe informacje: Infolinia dla klientów urzędów pracy – 19524 lub 84 666 02 13

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że osoby bezrobotne skierowane do odbycia stażu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż. Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania zwrotu kosztów zamieszczone są na wniosku o zwrot kosztów przejazdu.Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zamknij
Proszę czekać... Proszę czekać...