Wykaz działów w Urzędzie

 

Nr pokoju

Stanowisko

Nazwisko

Nr telefonu

1

Doradcy Klienta Indywidualnego

Stanisława Koper, Edyta Niewczas, Monika Pękala, Justyna Pitura, Jolanta Żurawska, Jacek Wachowicz, Ewa Malinowska, Dorota Siedlecka

846660201

846660224

846660226

2

 

Doradcy Klienta Indywidualnego


Celina Stępora, Anika Romaniszyn

846660202

3

 


Doradcy Klienta Indywidualnego

 

Alicja Gozdek, Monika Zatorska-Nowakiewicz

846660203

4

Doradcy Klienta Indywidualnego

Alicja Radawska, Grzegorz Kuśmierczuk

846660204

5

Szkolenia i przekwalifikowania

Wioletta Grabek, Joanna Wojtasiuk, 

846660205

6

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa osób bezrobotnych,wydawanie zaświadczeń

Alicja Szawara, Grażyna Karczmarczuk

846660206

7

 

 

Doradca Klienta Indywidualnego

 

 Paweł Butyński

846660207

8

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń

Marianna Kargol, Elżbieta Piwko

846660208

9

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, obsługa osób bezrobotnych

Urszula Kula - Harbuz

846660209

10

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Ewa Zub

846660210

11

Doradcy Klienta Indywidualnego

Edyta Małka, Magdalena Kozieł

846660211

12

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Dorota Tkaczyk, Iwona Zawiślak

846660212

13

Staże i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, obsługa PFRON

Eugeniusz Kostrubiec, Ewa Świrkowska, Małgorzata Makowon, Ewelina Gramatyka

846660213

14

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego, Obsługa Budżetu

 Marzena Jędrzejewska

846660214

15

 

Obsługa informatyczna,

Stanowisko ds. obsługi programu "Płatnik" i  windykacji należności

 

Kamil Tkaczyk,

Marek Skroban

846660225

846660215

16

Stanowisko ds. programów

Beata Małka, Aneta Podolak

846660216

17

Stanowisko ds. obsługi Funduszu Pracy i funduszy strukturalnych

Halina Bartnicka, Marta Bulira

846660217

18

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Anna Kołaszewska

846660218

19

Sekretariat Urzędu

Monika Stanibuła

846660219

20

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Zofia Swatowska

846642072

846642024

21

Stanowisko ds. obsługi  kadr

Iwona Lankamer

846660221

22

Kierownik Działu Organizacyjnego

Wiesław Bondyra

846660222


Proszę czekać... Proszę czekać...