Szukaj:

Wykaz działów w Urzędzie


 

Nr pokoju

Stanowisko

Nazwisko

Nr telefonu

1

Pośrednictwo Pracy

Stanisława Koper, Edyta Małka, Edyta Niewczas, Monika Pękala, Justyna Pitura, Jacek Wachowicz, Monika Zatorska-Nowakiewicz, Jolanta Żurawska

846660201

846660224

846660226

2

Wydawanie PIT-11
 

846660202

3

Pośrednictwo Pracy

Alicja Gozdek, Ewa Malinowska

846660203

4

Doradca Zawodowy

Agnieszka Gitner, Adam Sołek

846660204

5

Szkolenia i przekwalifikowania

Wioletta Grabek, Joanna Wojtasiuk

846660205

6

Doradca Zawodowy

Paweł Butyński, Dorota Siedlecka

846660206

7

Klub Pracy

Anika Romaniszyn, Celina Stępora

846660207

8

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń

Grażyna Karczmarczuk, Marianna Kargol, Elżbieta Piwko, Alicja Szawara

846660208

9

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, obsługa osób bezrobotnych

Urszula Kula - Harbuz, Joanna Oleś

846660209

10

Kierownik Działu Rynku Pracy

Ewa Zub

846660210

11

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, Obsługa PFRON

Krzysztof Bieńko, Barbara Dudkiewicz

846660211

12

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Dorota Tkaczyk, Iwona Zawiślak

846660212

13

Staże i przygotowanie zawodowe

Eugeniusz Kostrubiec, Ewa Świrkowska

846660213

14

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego, Obsługa Budżetu

Teresa Wiśniewska, Marzena Jędrzejewska

846660214

15

Obsługa informatyczna

Marek Skroban, Kamil Tkaczyk

846660215

846660225

16

Europejski Fundusz Społeczny

Beata Małka, Magdalena Kozieł, Alicja Radawska

846660216

17

Obsługa Funduszu Pracy

Halina Bartnicka, Marta Bulira

846660217

18

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Anna Kołaszewska

846660218

19

Sekretariat Urzędu

Bogusława Bartecka - Kurek

846660219

20

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Zofia Swatowska

846642072

846642024

21

Obsługa kadrowa Urzędu

Anna Mirecka

846660221

22

Kierownik Działu Organizacyjnego

Wiesław Bondyra

846660222powrót powrót

BIP PUP Tomaszów, 2014-08-30 02:08:40 www.tomaszowlub.pup.gov.pl//bip.php?get=page,8,159