Wykaz działów w Urzędzie

 

Nr pokoju

Stanowisko

Nazwisko

Nr telefonu

1

Pośrednictwo Pracy

Stanisława Koper, Edyta Niewczas, Monika Pękala, Justyna Pitura, Jolanta Żurawska, Jacek Wachowicz, Ewa Malinowska, Dorota Siedlecka

846660201

846660224

846660226

2

Doradca Zawodowy
Paweł Butyński, Anika Romaniszyn

846660202

3

Pośrednictwo Pracy

Alicja Gozdek, Monika Zatorska-Nowakiewicz

846660203

4

Doradca Zawodowy

Alicja Radawska

846660204

5

Szkolenia i przekwalifikowania

Wioletta Grabek, Joanna Wojtasiuk, Celina Stępora

846660205

6

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa osób bezrobotnych,wydawanie zaświadczeń

Alicja Szawara, Grażyna Karczmarczuk

846660206

7

Sala szkoleniowa

 

846660207

8

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa osób bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń

Marianna Kargol, Elżbieta Piwko

846660208

9

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, obsługa osób bezrobotnych

Urszula Kula - Harbuz

846660209

10

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Ewa Zub

846660210

11

Pośrednictwo Pracy

Edyta Małka, Magdalena Kozieł

846660211

12

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Dorota Tkaczyk, Iwona Zawiślak

846660212

13

Staże i przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, obsługa PFRON

Eugeniusz Kostrubiec, Ewa Świrkowska, Małgorzata Makowon, Karol Curyło, Ewelina Gramatyka

846660213

14

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego, Obsługa Budżetu

 Marzena Jędrzejewska

846660214

15

Obsługa informatyczna, Stanowisko ds. obsługi programu "Płatnik" i  windykacji należności

 

Kamil Tkaczyk,

Marek Skroban

846660225

846660215

16

Europejski Fundusz Społeczny

Beata Małka

846660216

17

Stanowisko ds. obsługi Funduszu Pracy i funduszy strukturalnych

Halina Bartnicka, Marta Bulira

846660217

18

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Anna Kołaszewska

846660218

19

Sekretariat Urzędu

Bogusława Bartecka - Kurek

846660219

20

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Zofia Swatowska

846642072

846642024

21

Stanowisko ds. obsługi  kadr

Anna Mirecka

846660221

22

Kierownik Działu Organizacyjnego

Wiesław Bondyra

846660222


Proszę czekać... Proszę czekać...